Baro Konfederacija

Trasy na Litwie
Dwór w Jonawie był jednym z pierwszych miejsc na Litwie, do których dotarła wiadomość o powstaniu szlacheckim w drugiej połowie marca 1768 roku. Najmłodszy syn Marijony Zabielaitė-Kosakovskienė, założyciel miasta Jonawa, Szymon Kosakowski, nawiązał kontakty z przywódcami nowej konfederacji w Warszawie.
Rejon jonawski - początek konfederacji barskiej na Litwie
W rejonie jonawskim znajduje się największa liczba miejsc pamięci konfederatów barskich, a prawie wszystkie obiekty i miejsca przedstawione na tej trasie są bezpośrednio związane z jednym z głównych bohaterów konfederacji barskiej na Litwie - osobą S. Kosakowskiego. Działalność konfederatów barskich, która rozpoczęła się w 1768 r., aktywnie rozprzestrzeniła się na Litwie z powiatów jonawskiego, ukmergowskiego i kowieńskiego. S. Kosakowski swoim przykładem doprowadził bliskich szlachciców i ich krewnych do przyłączenia się do walki. Wśród nich był Domininkas Medekša, podburmistrz powiatu kowieńskiego, właściciel dworu w Žeimiai, wuj S. Kosakovskisa i jego syn Teodoras, który zginął w bitwie pod Višakio Ruda.
Trzy kapliczki upamiętniające Konfederację Barską, które zachowały się na Litwie
Kaplica wzniesiona przez właściciela ziemskiego Żmudzi D. Medekšę ku pamięci jego syna jest najbardziej rozpoznawalnym miejscem pamięci o konfederacji barskiej, a wraz z samym dworem w Żmudzi jest jednym z najbardziej znanych miejsc historycznych i krajoznawczych w powiecie jonawskim. Dalej od Žeimiai spotykamy dawne posiadłości właściciela dworu Normainiai, Jonasa Mikalojausa Brunonasa, o czym świadczy jedynie kaplica Normainiai, która przetrwała do dziś i jest kolejnym zachowanym pomnikiem upamiętniającym Konfederatów. Ostatnia znana kaplica upamiętniająca Konfederatów znajduje się w miejscowości Vėpriiai w powiecie Ukmergė. Istnieją różne powiązania z jej pochodzeniem, niezależnie od tego, czy jest to kapliczka poświęcona mu osobiście, czy też pamięci tych, którzy zginęli w bitwach, które zainicjował w tych miejscach.
Miejsce wiecznego spoczynku bohatera Konfederacji Barskiej
ul. Krypta kościoła św. Jakuba jest niczym mauzoleum rodziny Kosakowskich. Jest to krypta fundatora kościoła, biskupa inflanckiego Józefa Kazimierza Kosakowskiego, adiutanta Napoleona Bonaparte I Józefa Antanasa Kosakowskiego, hetmana wielkiego litewskiego, biskupa konfederacji barskiej Szymona Martynasa Kosakowskiego oraz potomków ich matki, założycielki miasta Jonawy Marijony Zabielaitė - Kosakowskienė, a także innych potomków Kosakowskich.
Miejsca do odwiedzenia

55.1838° n 24.2212° e

55.18307° n 24.230475° e

55°04′10.24″ n 24°16′39.5 e

Kaplica Normainiai

55.259° n 24.266° e

55.151° n 24.573° e