Baro Konfederacija

Kaplica dworska w Žeimiai
Kaplica w Žeimiai jest jednym z najrzadszych zabytków na Litwie, upamiętniającym nie tylko konkretną osobę, ale także XVIII-wieczną litewską walkę o wolność. Nazwa Žeimiai jest wpisana w historię walki z Imperium Rosyjskim.
Kaplica dworska w Žeimiai
Žeimius był chyba najbardziej znany z wydarzeń drugiej połowy XVIII wieku. Jak wiadomo, 29 lutego 1768 r. w małym miasteczku Podole w Barze zawiązała się konfederacja, nazwana tak od miejsca, w którym powstała. Był to ruch szlachty i niższych warstw społecznych, głoszący hasło "Za Wiarę i Wolność" i obierający Najświętszą Maryję Pannę za swoją niebiańską patronkę.Opór wywołał "Edykt tolerancyjny "* narzucony przez Imperium Rosyjskie. Akt ten rozszerzał prawa protestantów i prawosławnych, a także umożliwiał władzom rosyjskim swobodną ingerencję w życie polityczne Rzeczypospolitej Obojga Narodów. * Edykt mediolański (o tolerancji) to akt sporządzony przez cesarza Konstantyna Wielkiego i opublikowany w Mediolanie w 313 r. n.e., który wprowadził tolerancję dla wszystkich religii w Cesarstwie Rzymskim.
Właściciele Žeimiai Manor - Medeksha
Tutaj właściciele dworu w Żmudzi, Medekszowie, stali się jednymi z najwybitniejszych organizatorów i uczestników Konfederacji Barskiej na Litwie. Oprócz Dominykasa Medeksha, jego syn Teodoras, który służył w korpusie kadetów carskiej armii rosyjskiej, miał stopień porucznika i według współczesnych był młodym człowiekiem o doskonałym wykształceniu i pięknych manierach, brał czynny udział w ruchu oporu. Został zabity przez rosyjskich włóczników w bitwie pod Višakio Ruda (niedaleko Kazlų Rūda). Po ucichnięciu walk między rebeliantami a armią carską jego ojciec zbudował ku pamięci syna późnobarokową kaplicę w formie trójkondygnacyjnej wieży, która przetrwała do dziś, przylegającą do posiadłości w Žeimiai.
Współrzędne i adres
Mapa
Galeria