Baro Konfederacija

Trasy w Polsce
Zapraszamy do zwiedzania historycznych miejsc rodu Krasińskich, oddziału "Opinogóra" na Północnym Mazowszu, Konfederacji Barskiej.
Odcisk Krasinki w konfederacji barskiej
Trzon Konfederacji Barskiej stanowiła bardzo aktywna polska szlachta. Jednym z założycieli i przywódców Konfederacji był marszałek Michał Hieronim Krasiński oraz wódz i duchowny Adam Stanisław Krasiński, którzy są bezpośrednio związani z miejscowościami Krasne i Opinagóra Górna. Zapraszamy do odkrywania tych miejsc, które należą do najciekawszych atrakcji historycznych, kulturalnych i turystycznych w Polsce.
Kościół pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Krasnem -
Mauzoleum rodziny Krasinków
Krasne było rodową siedzibą rodziny Krasińskich. Ostatecznie stało się centrum większej własności ziemskiej rodziny, która kupiła okoliczne wsie lub weszła w ich posiadanie poprzez małżeństwo. Jednym z najważniejszych zabytków Krasnego jest kościół. Drewniany kościół został zbudowany około 1477 roku z inicjatywy Mikołaja Krasno, ale spłonął w 1570 roku. Jednak z pomocą biskupa krakowskiego Franciszka Krasińskiego w latach 1570-75 wybudowano murowany kościół. W kolejnych latach i wiekach właściciele Krasnego rozbudowywali i upiększali kościół parafialny, m.in. powstało mauzoleum rodziny Krasińskich.
Opinagóra Górna - Rezydencja i Muzeum Romantyczne w Krasinkach
Tuż za wsią Krasne natrafiamy na kolejne ważne miejsce związane z Konfederacją Barską. Jest to teren, który w dawnych czasach należał do dóbr królewskich i był przydzielany zasłużonym osobom. Jest on najbardziej związany z rodziną Krasińskich, która była jednym z głównych uczestników konfederacji w Polsce.
Miejsca do odwiedzenia

52°54′20.203 n 20°42′58.730 e