Baro Konfederacija

Aktualności
2023.09.18
Strona Barokonfederacija.lt
Część projektu "Pamięć historyczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów - współpraca pomiędzy litewskimi i polskimi LGD w zakresie rozwoju nowych usług turystycznych i innowacji".
Czytaj więcej
2023.09.18
Wizyta studyjna litewskiej delegacji LGD w Polsce
W ramach trwającego międzynarodowego projektu współpracy zatytułowanego "Z historią na czele - wzmocnienie litewskiej i polskiej stolicy turystycznej partnerskiej LGD".
Czytaj więcej
2023.09.18
Wizyta partnerów na Litwie
W dniach 29 sierpnia - 2 września 2023 r. Lokalna Grupa Działania "Ziemia Mazowsza" wzięła udział w wizycie studyjnej w ramach trwającego międzynarodowego projektu współpracy "Z historią w tle - wzmocnienie kapitału turystycznego litewskich i polskich partnerskich LGD".
Czytaj więcej
2023.09.18
Spotkanie partnerów – „Spotkajmy się”
30 maja 2023 r. "Poznajmy się" to temat spotkania partnerów LGD z Polski i Litwy w Domu Gościnnym IWA w Przasnyszu.
Czytaj więcej
2023.06.05
Pierwsze wizyty w Krasnoje
9 maja Petras Vyšniauskas, prezes Lokalnej Grupy Działania Gminy Jonava i Artūras Narkevičius, lokalny historyk, odwiedzili Krasne w Polsce.
Czytaj więcej