Baro Konfederacija

O projekcie
Nazwa projektu: "Pamięć historyczna Rzeczypospolitej Obojga Narodów - współpraca pomiędzy litewskimi i polskimi LGD w zakresie rozwoju nowych usług turystycznych i innowacji". "Z historią w tle - wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski". Koordynator projektu - Lokalna Grupa Działania Gminy Jonava Partner projektu - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "Północne Mazowsze" Obszar realizacji projektu - Rejon Jonava, miasto Jonava, Litwa; Północne Mazowsze, Polska.
Ogólnym celem projektu jest poprawa i wzmocnienie kapitału turystycznego polsko-litewskich lokalnych grup działania (LGD) poprzez wykorzystanie dziedzictwa historycznego i kulinarnego. Projekt jest realizowany na obszarach wiejskich (zarówno na Litwie, jak i w Polsce), a wszystkie działania przewidziane w projekcie mają na celu wymianę doświadczeń i zachęcanie do turystyki przyjazdowej, co samo w sobie przyczyni się do promocji rozwoju obszarów wiejskich.
Cele tego projektu to: stworzenie interaktywnej mapy na stronie internetowej z okazji 255. rocznicy Konfederacji Barskiej, przedstawienie interaktywnych tras do atrakcji powiatu Jonava i Krasno (Polska), z wykorzystaniem technologii, związanych z wydarzeniami i postaciami Konfederacji Barskiej oraz najważniejszymi faktami historycznymi. Strony tras zostaną dostosowane, a billboardy QR zostaną opracowane z informacjami na stronie internetowej. W celu dodatkowego rozpowszechnienia i reklamy zostanie przygotowana publikacja informacyjna (ulotki - mapy), która pozwoli nie tylko mieszkańcom Litwy, ale także odwiedzającym lepiej poznać region Jonawy i poznać historię Konfederacji Barskiej na Litwie i w Polsce.
Kolejnym ważnym zadaniem jest wydanie publikacji o Konfederacji Barskiej, publikacji "Na pamiątkę 255 lat Konfederacji Barskiej", upamiętniającej działalność polityczną i wojskową polsko-litewskiej Konfederacji Barskiej, gmin Jonava i Krasnoye oraz ważnych ludzi obu narodów. Podkreślenie historycznych postaci Szymona Martyna Kosakowskiego (1741-1794) i Adama Stanisława Krasińskiego (1714-1800). W skład redakcji publikacji wchodzą litewscy i polscy eksperci, historycy i inni specjaliści. Publikacja zostanie wydana w 300 egzemplarzach, w języku litewskim i polskim, a wersja elektroniczna w formacie pdf będzie dostępna na stronie internetowej projektu. Planowane są oddzielne wydarzenia mające na celu zaprezentowanie publikacji - prezentacje, wystawy na Litwie i w Polsce oraz wydarzenie inaugurujące projekt w Polsce. Aby promować turystykę kulturową i historyczną, z okazji 255. rocznicy Konfederacji Barskiej zorganizowany zostanie 4-dniowy plener rzeźbiarski "Więcej niż rzemiosło". Na zakończenie projektu planowane jest oddzielne wydarzenie na Litwie.
Nasi sponsorzy i partnerzy