Baro Konfederacija

Apie projektą
Projekto pavadinimas: „Abiejų Tautų Respublikos istorinė atmintis – Bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Lenkijos VVG, kuriant naujas turizmo paslaugas ir inovacijas „Z historią w tle - wzmocnienie kapitału turystycznego partnerskich LGD z Litwy i Polski“. Projekto koordinatorius - Jonavos rajono savivaldybės vietos veiklos grupė Projekto partneris - LOKALNA GRUPA DZIAEANIA „Polnocne Mazowsze“ Projekto įgyvendinimo teritorija - Jonavos rajonas, Jonavos miestas, Lietuva; Polnocne Mazowsze, Lenkija.
Projekto bendras tikslas – pagerinti ir sustiprinti turistinį kapitalą Lenkijos ir Lietuvos Vietos veiklos grupių (VVG) teritorijose panaudojant istorijos ir kulinarijos paveldą. Projektas įgyvendinamas kaimo vietovėse (tiek Lietuvoje, tiek Lenkijoje), visos projekte numatytos veiklos skirtos apsikeisti patirtimi, paskatinti atvykstamąjį turizmą, o tai savaime prisidės prie kaimo vietovių plėtros skatinimo.
Įgyvendinti šį projektą yra išsikelti šie uždaviniai: internetinėje svetainėje sukurti interaktyvų žemėlapį skirtą "Baro konfederacijos 255 metų įvykiam atminti", technologijų pagalba pristatyti Jonavos rajono bei Krasnės (Lenkija) lankytinų vietų interaktyvius maršrutus siejamus su Baro konfederacijos įvykiais bei asmenybėmis, svarbiausiais istoriniais faktais. Maršrutų puslapiai bus adaptuoti ir parengti informaciniai QR stendai su internetinės svetainės informacija. Papildomai sklaidai ir viešinimui bus parengtas informacinis leidinys, (skrajutės – žemėlapiai), kurie leis ne tik Lietuvos gyventojams, bet ir svečiams iš arčiau pažinti Jonavos kraštą bei supažindins su Baro konfederacijos istorija Lietuvoje bei Lenkijoje.
Kitas svarbus uždavinys – išleisti leidinį apie apie Baro konfederaciją, leidinys "Baro konfederacijos 255 metų įvykiams atminti", Lietuvos ir Lenkijos Baro konfederacijos, Jonavos ir Krasnės savivaldybių svarbių asmenų politinės ir karinės veiklos Abiejų Tautų Respublikoje atminimo įamžinimui. Akcentuojant, Simono Martyno Kosakovskio (1741–1794 m.) ir Adam Stanisław Krasiński (1714 –1800 m.) istorines asmenybes. Leidinio redakcinė kolegija – Lietuvos ir Lenkijos ekspertai, istorikai bei kiti specialistai. Leidinys bus išleistas 300 vnt tiražu, lietuvių bei lenkų kalbomis, projekto svetainėje atitinkamai bus pasiekiama el.versija pdf formatu. Leidinį pristatyti planuojami atskiri renginiai - pristatymai, parodos Lietuvoje bei Lenkijoje, organizuojami projekto atidarymo renginiai Lenkijoje. Skatinti kultūrinį, istorinį turizmą bus organizuojami 4 dienų medžio drožėjų ir kitų amatų pleneras „Daugiau nei amatas“ skirtas Baro konfederacijos 255 metų įvykiams atminti". Projektą planuojama užbaigti atskiru renginiu Lietuvoje.
Mūsų remėjai ir partneriai