Baro Konfederacija

Pierwsze wizyty w Krasnoje
9 maja Petras Vyšniauskas, prezes Lokalnej Grupy Działania Gminy Jonava i Artūras Narkevičius, lokalny historyk, odwiedzili Krasne w Polsce.
W Krasnem delegacja zwiedziła Muzeum Rodu Krasińskich oraz kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Obecny był ksiądz proboszcz Krzysztof Kujawa. Podczas zwiedzania miasta Krasne odbyło się spotkanie w Miejskiej Bibliotece Publicznej, w którym uczestniczyli również Monika Miłoszewska i Bartosz Drejerski, pracownicy Muzeum Historii Przasnysza, Dariusz Załuski, przedstawiciel Muzeum Rodu Krasińskich w Krasnem oraz Renata Żmijewska. - Po spotkaniu delegacja litewska zwiedziła Muzeum Historii Przasnysza.
Wizyta odbyła się w ramach trwającego projektu "Z historią w tle - wzmocnienie litewskich i polskich partnerów w Turystycznej Stolicy LGD".
Poprzedza on stworzenie i przygotowanie polsko-litewskiej publikacji na temat Konfederacji Barskiej, która działa na terytoriach obu krajów. Działania projektowe trwają od 3 listopada 2022 r. do 30 czerwca 2024 r. z udziałem partnerskich Lokalnych Grup Działania z Polski i Litwy. Informacje na podstawie strony internetowej partnerskiej Lokalnej Grupy Działania Północne Mazowsze.