Baro Konfederacija

Spotkanie partnerów – „Spotkajmy się”
30 maja 2023 r. "Poznajmy się" to temat spotkania partnerów LGD z Polski i Litwy w Domu Gościnnym IWA w Przasnyszu.
Spotkanie zostało zrealizowane w ramach projektu współpracy "Z historią na czele - wzmocnienie litewskiej i polskiej stolicy turystycznej LGD". Spotkanie rozpoczęło się od seminarium na temat Konfederacji Barskiej dla przedstawicieli muzeów. Następnie delegacja litewska zapoznała się z najlepszymi praktykami we wdrażaniu VPA oraz odwiedziła beneficjentów z obszaru LGD "Północne Mazowsze". Pierwszym miejscem odwiedzonym przez delegację litewską był regionalny pałac "OFICYNA", stworzony przez grupę pasjonatów historii, w Karniewie. O powstaniu OFICYNY opowiedział Jan Mordwiński, Prezes Zarządu Fundacji Muzeum Ziemi Łukowskiej "Mocium Panie" oraz Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Karniewie, następnie głos zabrała Barbara Elżbieta Kuczyńska, Wiceprezes Fundacji, która przybliżyła zebranym, jak powstała książka "Historia czerpana ze wspomnień"...., dokumentująca dziedzictwo kulturowe mieszkańców gminy Karniewo. Członek Zarządu Marian Kozicki oprowadził po "BIURZE" i zaprezentował eksponaty z okresu międzywojennego i sprzed I wojny światowej. W większości były to przedmioty z życia codziennego wsi
Kolejnym odwiedzonym miejscem był zakład produkcyjno-usługowy Sekret Smaku w Lokuve. Właścicielka zakładu, Joanna Gronowska, opowiedziała uczestnikom o swojej rodzinnej firmie, przedstawiła jej ofertę oraz zaprezentowała informacje o projekcie realizowanym w ramach LDS. Uczestnicy mieli okazję skosztować pierogów z truskawkami i placków ziemniaczanych. Po powrocie do Przasnysza koordynator projektu Bartosz Jakóbiak przedstawił uczestnikom informacje o projekcie. Po prezentacji odbył się koncert zespołu Varpena Band z Litwy. Oprócz gości z Litwy w spotkaniu uczestniczyły osoby zaangażowane w realizację projektu współpracy oraz burmistrzowie gmin obszaru LGD.
Drugi dzień wizyty delegacji litewskiej w ramach projektu współpracy "Z historią w tle - wzmocnienie Litewskiej i Polskiej Stolicy Turystycznej LGD" rozpoczął się od spotkania zespołów roboczych ds. gier, publikacji, szlaków i eksploracji. Barbara Kazior, prezes Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych, która opowiedziała o zadaniach i przebiegu prac związanych z opracowaniem zadań w naszych gminach. Po spotkaniu odbyła się wizyta w Muzeum Historycznym w Przasnyszu, gdzie delegatów powitała dyrektor Agnieszka Brykner. Monika Miłoszewska i Bartosz Drejerski z muzeum oprowadzili uczestników po wystawach.
Kolejnym odwiedzonym miejscem było Krasne Ks. Krzysztof Kujawa - proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem przybliżył gościom historię kościoła. Dariusz Załuski oprowadził po Muzeum Rodu Krasińskich. Na zakończenie wizyty w Krasnem wójt Michał Szczepański zaprosił gości do Urzędu Gminy na poczęstunek. Ostatnim punktem wizyty było zwiedzanie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze i spotkanie z Piotrem Czyżykiem, wójtem gminy Opinogóra Górna. Historię Zygmunta Krasińskiego i jego rodziny przedstawili Aldona Łyszkowska, Wojciech Górczyk i Sebastian Smoliński. Informacje na podstawie strony internetowej partnerów Lokalnej Grupy Działania Północne Mazowsze.