Baro Konfederacija

Partnerių susitikimas – „Susipažinkime”
2023 m. gegužės 30 d. IWA svečių namuose Przasnyše vyko partnerių LGD iš Lenkijos ir Lietuvos susitikimas, kurio pavadinimas: „Pažinkime vieni kitus“.
Susitikimas įgyvendintas kaip bendradarbiavimo projekto „Su istorija antrame plane – partnerių LGD iš Lietuvos ir Lenkijos turizmo sostinės stiprinimas“ dalis. Susitikimas prasidėjo seminaru apie Baro konfederaciją muziejų atstovams. Tada Lietuvos delegacija susipažino su gerąja VPS įgyvendinimo patirtimi ir aplankė paramos gavėjus iš VVG srities „Północne Mazowsze“. Pirmoji Lietuvos delegacijos aplankyta vieta buvo istorijos entuziastų grupės sukurti „OFICYNA“ regioniniai rūmai Karnieve. Jan Mordwiński - Mocium Ladies Museum fondo Łuków valdybos pirmininkas ir Karniewo mokyklos ir darželio komplekso direktorius supažindino susitikimo dalyvius su "OFICYNA" kūrimu, vėliau ponia Barbara Elżbieta Kuczyńska - viceprezidentė šio fondo valdybos narys papasakojo, kaip buvo sukurta knyga „Istorija, nupinta iš prisiminimų“....“, kurioje dokumentuojamas Karnievo komunos gyventojų kultūros paveldas. Valdybos narys Marianas Kozickis aprodė „OFICYNĄ“ ir pristatė eksponatus iš tarpukario ir prieš I pasaulinį karą. Dauguma jų buvo daiktai iš kasdienio gyvenimo kaime.
Kita aplankyta vieta buvo gamybos ir paslaugų gamykla „Sekret Smaku“ Lokuve. Gamyklos savininkė Joanna Gronowska papasakojo apie šeimos verslą, supažindino dalyvius su savo bendrove, pristatė informaciją apie projektą, įgyvendintą kaip LDS įgyvendinimo dalį. Dalyviai turėjo galimybę paragauti koldūnų su braškėmis ir bulvių pyragu. Grįžęs į Przasnysz, Bartosz Jakóbiak - projekto koordinatorius susitikimo dalyviams pristatė informaciją apie projektą. Po pristatymo koncertavo Varpėnos kapela iš Lietuvos. Susitikime, be svečių iš Lietuvos, dalyvavo bendradarbiavimo projekto įgyvendinime dalyvaujantys asmenys bei VVG vietovės savivaldybių merai.
Antroji Lietuvos delegacijos vizito, vykusio pagal bendradarbiavimo projektą „Su istorija fone – partnerių LGD iš Lietuvos ir Lenkijos turizmo sostinės stiprinimas“ dalis, diena prasidėjo žaidimų, leidinių, takų ir ieškojimų darbo komandų susitikimu. . Barbara Kazior – Aktyvių vietų ir žmonių fondo prezidentė, kuri papasakojo apie užduotis ir darbo eigą, susijusią su užduočių rengimu mūsų komunose. Po to susitikimo dalyviai nuvyko į Przasnyšo istorijos muziejų, kur delegatus pasveikino direktorė Agnieszka Brykner. Muziejaus darbuotojai - Monika Miłoszewska ir Bartosz Drejerski pažintinės ekskursijos dalyviams aprodė parodas.
Kita aplankyta vieta buvo Krasnė. Kun. Krzysztofas Kujawa – parapijos klebonas Šv. Jonas Krikštytojas Krasnėje supažindino svečius su bažnyčios istorija. Dariusz Załuski surengė ekskursiją po Krasinskių šeimos muziejų. Vizito Krasnėje pabaigoje meras Michałas Szczepańskis pakvietė svečius į komunos biurą atsigaivinti. Paskutinis vizito taškas buvo apsilankymas romantizmo muziejuje Opinogoroje ir susitikimas su Piotru Czyżyku, Opinogóra Górna komunos meru. Zygmunto Krasińskio ir jo šeimos istoriją pristatė muziejaus darbuotojai – Aldona Łyszkowska, Wojciech Górczyk ir Sebastian Smoliński.
Informacija parengta pagal partnerių Šiaurės Mazovijos vietos veiklos grupės internetinį puslapį.