Baro Konfederacija

Wizyta studyjna litewskiej delegacji LGD w Polsce
W ramach trwającego międzynarodowego projektu współpracy zatytułowanego "Z historią na czele - wzmocnienie litewskiej i polskiej stolicy turystycznej partnerskiej LGD".
W dniach 27-29 września 2023 r. litewskie delegacje Lokalnej Grupy Działania Gminy Rejonu Jonava i Lokalnej Grupy Działania Miasta Jonava zorganizowały wizytę studyjną w Polsce.
Pierwszy dzień spotkania rozpoczęliśmy od zapoznania się z dobrymi praktykami. Pierwszym miejscem, które odwiedziliśmy był Urząd Miasta Przasnysz. Burmistrz Łukasz Chrostowski opowiedział nam historię Przasnysza i wręczył obecnym upominki. Następnie udaliśmy się do Ciechanowa, gdzie odwiedziliśmy Park Nauki TORUS oraz rodzinną firmę Dzilińskich LONGINUS Nalewka, gdzie otrzymaliśmy informacje na temat produkcji nalewek owocowych i ziołowych. Ostatnim miejscem, do którego się udaliśmy był Gołymin-Ośrodek, gdzie wójt gminy Adam Piotr Budek wraz z prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej Wojciechem Walochem opowiedzieli o Ochotniczej Straży Pożarnej w Gołyminie-Ośrodku oraz pokazali nam wozy strażackie i ich wyposażenie. Pokazano nam również kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku.
Drugiego dnia udaliśmy się do Warszawy, gdzie podążaliśmy śladami "Konfederatów Barskich i Krasińskich". Zwiedziliśmy między innymi: Łazienki Królewskie, Stare Miasto, ul. Miodową, Plac i Pałac Krasińskich. Nasza przewodniczka Jolanta Senator przybliżyła nam historię Warszawy.
Informacje na podstawie strony internetowej partnerskiej Lokalnej Grupy Działania Północne Mazowsze.