Baro Konfederacija

Krasne
Od czasów dynastii Jagiełłów do wybuchu II wojny światowej Krasne związane jest z historią Mazowsza i Polski. Pierwotna nazwa wsi brzmiała Kraśno (czyli piękny, piękniejszy, bardziej uroczy). Krasne jest rodową siedzibą rodziny Krasińskich.
Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego
Kościół Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Krasnem to rzymskokatolicka parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Krasnem, należąca do dekanatu makowskiego diecezji płockiej. Obecna murowana świątynia ufundowana została w XVI wieku przez Franciszka Krasińskiego, podkanclerzego wielkiego koronnego i biskupa krakowskiego. Powstał wówczas jednopiętrowy budynek z gotycką wieżą na zachodniej fasadzie. W wieży świątyni umieszczono skarbiec parafialny, a w sklepionych podziemiach nowej świątyni złożono szczątki zmarłych z rodu Krasińskich, pochowanych wcześniej pod drewnianą świątynią. W 1563 r. Jan Kazimierz Krasiński wybudował od strony wschodniej sklepioną kamienną piwnicę, w której powstało dzisiejsze prezbiterium. Stworzył on mauzoleum rodzinne dla swoich zmarłych przodków, z napisami na tablicach upamiętniającymi ich dokonania w języku łacińskim.
W nawie głównej, po lewej stronie filaru prezbiterium, znajduje się pomnik z białego marmuru biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego. Został on ufundowany w 1845 r. przez generała Wincentego Krasińskiego z Opinogóry. Biskup kamieniecki, sekretarz wielki koronny od 1759 r., zwierzchnik konfederacji barskiej, zmarł w Krasnymstawie i został pochowany w osobnym grobie w katakumbach pod kościołem.
Czytaj więcej
Mauzoleum Krasińskich i serce D. Radziwiłła
Pod kościołem znajduje się piwnica z katakumbami i grobami rodziny Krasińskich pochowanych tam od XIV wieku, a w piwnicy kaplica grobowa służąca jako kaplica grobowa, oddzielona z obu stron ażurową kratą. Po prawej stronie, za mównicą, znajduje się ściana z katakumbami, pokryta nagrobkami Krasińskich zmarłych w XVI, XVI i XVIII w. oraz dwoma nagrobkami Krasińskich zmarłych w XIX w. Pośrodku, bezpośrednio za kratą, prostopadle do osi krypty znajduje się grobowiec biskupa kamienieckiego Adama Stanisława Krasińskiego (1714-1800). Pozostałe dwa groby umieszczone są prostopadle do pierwszego. W jednym z nich spoczywają szczątki Ludwika Krasińskiego (1333-1395), w drugim Elżbiety, wdowy po poecie Zygmuncie. Spoczywa ona w sąsiednim grobie z napisem "Eliza Franciszka z domu Zygmunt". Branicka Krasińska (1820-1876)".
Nagrobek po prawej stronie zawiera marmurowe urny w kształcie trumny. Jedna z nich zawiera serce marszałka generalnego Konfederacji Barskiej Michaiła Hieronima Krasińskiego (1712-1789). Druga urna zawiera serce kapitana Jana Dziewanowskiego, dowódcy Trzeciej Kompanii Kawalerii. Druga urna zawiera serca kapitana Stanisława Gorayskiego i Dominika Radziwiłła. Dwa groby w następnym rzędzie. W jednym z nich spoczywa rodzina Jana Kazimierza Krasińskiego - on sam i jego dwie żony. Za grobowcem znajduje się ażurowa grota z bocznym przejściem do kolejnego pomieszczenia, w którym pochowani są członkowie rodziny Krasińskich zmarli w XIV i XV wieku. Na ścianie zamykającej piwnicę po zachodniej stronie katakumb znajduje się 15 marmurowych płyt z nazwiskami członków rodziny pochowanych tam w XVII i XVIII wieku.
Czytaj więcej
Współrzędne i adres
Mapa
Galeria