Baro Konfederacija

Kaplica Normainiai
W pobliżu miasta Šėta, na obrzeżach powiatu Jonava, znajduje się kamienna kaplica upamiętniająca Konfederację Barską z końca XVIII wieku.
Kaplica Normainiai
Kaplica jest związana z walką o wyzwolenie z Imperium Rosyjskiego. Jest bardzo ważnym pomnikiem państwowości litewskiej i upamiętnia tych, którzy zginęli i przelali krew za wolność Wielkiego Księstwa Litewskiego. Kaplica upamiętnia czasy rodziny Brunów. Od 1784 r. folwark Normainiai należał do Jonasa Mikalojusa Brunovasa, którego rodzina wywodziła się z Liwonii (dzisiejsza Łotwa i Estonia). Pomnik został wzniesiony przez Prospera Brunnovasa, właściciela dworu Normainiai i barona konfederackiego. Na kapliczce widnieje napis: "Odbudowana przez wnuka Prospera, barona Brunnowa, 25 czerwca 1852 r.".
Dodatkowe informacje
Chroniony przez państwo nieruchomy obiekt regionalny. Kaplica w stylu późnobarokowym, zbudowana w drugiej połowie XVIII wieku.
Współrzędne i adres
Mapa
Galeria