Baro Konfederacija

Normainių dvaro koplyčia
Netoli Šėtos miestelio, Jonavos rajono paribyje, išlikusi mūrinė XVIII a. pabaigos koplyčia Baro konfederacijai atminti.
Normainių dvaro koplyčia
Koplyčia yra susijusi su išsivadavimo iš Rusijos imperijos kovomis. Tai labai svarbus paminklas Lietuvos valstybingumui, jis skirtas žuvusiems ir praliejusiems kraują už Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės laisvę atminti. Koplyčia mena dvarininkų Brunovų laikus.
Normainių dvaras nuo 1784 m. priklausė Jonui Mikalojui Brunovui, kurio giminė save kildino iš Livonijos (dabartinės Latvijos ir Estijos žemės). Paminklo statytojas yra Normainių dvaro savininkas, Baro konfederatas Prosperas Brunnovas. Ant koplyčios išlikęs užrašas: „Atnaujinta Prospero vaikaičio barono Brunnovo 1852 birželio 25 d.“
Papildoma informacija
Valstybės saugomas nekilnojamas, regioninis pavienis objektas. Koplyčia – vėlyvojo baroko stiliaus, statyta XVIII a. II p.
Koordinatės ir adresas
Žemėlapis
Galerija