Baro Konfederacija

Kaplicy w Vėpriai
Kaplica znajduje się w miejscowości Vepriu, po prawej stronie drogi Vepriu-Deltuva. Do filaru kaplicy przymocowana jest metalowa tablica z napisem "Kaplica upamiętniająca Konfederację Barską w 1772 r.".
Kaplicy w Vėpriai
Jednym z najbardziej aktywnych konfederatów był Szymon Kosakowski (1741-1794, ostatni hetman wielki litewski, generał wojsk litewskich i rosyjskich). W lipcu 1768 r. wokół Kosakowskiego zebrał się oddział około 30 jeźdźców. Był to pierwszy uzbrojony oddział konfederacki na Litwie.
Historia pojawienia się
Dokładna data powstania kaplicy w Vepri nie jest znana, ale została ona zbudowana z inicjatywy Kosakowskich i z ich funduszy wkrótce po wydarzeniach konfederacji, około 1772 r. Kaplica z Ukrzyżowanym jest ucieleśnieniem konfederackiej dewizy "Za wiarę i wolność". Być może miała ona upamiętniać zwycięskie starcie konfederatów z wojskami rosyjskimi (pod Deltawą). Kapliczka stoi w centrum miasta Vepriu, przy drodze Deltuva-Vepriu.
Współrzędne i adres
Mapa
Galeria