Baro Konfederacija

Veprių koplyčia
Veprių miestelyje, dešinėje Veprių–Deltuvos kelio pusėje, stovi koplyčia. Ant koplytstulpio pritvirtinta metalinė lentelė su užrašu „Koplytstulpis 1772 m. Baro konfederacijos įvykiams atminti“.
Veprių koplyčia
Vienas aktyviausių konfederatų buvo Simonas Kosakovskis (1741–1794 m., paskutinysis LDK didysis etmonas, Lietuvos ir Rusijos kariuomenių generolas). 1768 m. liepos mėnesį apie S. Kosakovskį susibūrė apie 30 raitelių būrys. Tai buvo pirmasis ginkluotas konfederatų būrys Lietuvoje.
Atsiradimo istorija
Tiksli Veprių koplytėlės atsiradimo data nėra žinoma, bet Kosakovskių iniciatyva ir lėšomis buvo pastatyta tuoj po konfederacijos įvykių, apie 1772 m. Koplytėlė su Nukryžiuotuoju įkūnija konfederatų šūkį „Už tikėjimą ir laisvę“. Gali būti, kad norėta įamžinti (ties Deltuva) konfederatų laimėtą susidūrimą su Rusijos kariuomene. Koplytstulpis stovi Veprių miestelio viduryje, prie Deltuvos–Veprių kelio.
Koordinatės ir adresas
Žemėlapis
Galerija