Baro Konfederacija

Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
1750 m. karalius Augustas III suteikia M. Kosakovskienei privilegiją įkurti Jonavos miestelį, leisti čia rengti turgus ir prekymečius, apgyvendinti laisvus įvairių religijų žmones. M.Kosakovskienė miršta 1769 metų pabaigoje.
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia
Perėmęs Jonavą praėjus keleriems metams po motinos mirties, vyskupas Juozapas Kosakovskis nusprendė miestelį padaryti sau kuo malonesniu, kuo visapusiškiau išnaudoti vietovės teikiamas galimybes ir taip įprasminti savo tėvų atminimą.
1791 m. sunkiai besiverčiantis ir neišbrendantis iš skolų vyskupas ryžosi statyti naują bažnyčią ir vienuolyną Jonavoje, nes motinos statytoji sudegė. Jonavos bažnyčios statyba buvo baigta 1793 m., ją konsekravo šv. Jokūbo vardu pats vyskupas J.Kosakovskis. Pastatas iškilo visai prie pat Neries upės. Trinavė klasicizmo stiliaus bažnyčia tapo miestelio puošmena. Iškilo ji senosios bažnyčios vietoje, nors tuo metu dar gana plynoje, neužstatytoje teritorijoje. Kodėl buvo pasirinkta ši vieta, sunku atsakyti. Vyskupo J. Kosakovskio 1791-1793 m. pastatyta bažnyčia tuo metu Jonavoje buvo vienintelė, mūrinė. Vyskupas J.Kosakovskis mirė 1794 m. gegužės 8 d. Jo palaikai 1795 m. buvo atvežti ir palaidoti Jonavos bažnyčioje. 1802 m. į Jonavą atvyko vienuoliai trinitoriai. Bažnyčią ir vienuolyną jie rado gerokai apleistus, tad netrukus ėmėsi remonto darbų. Tuometinis Vilniaus vyskupas Jonas Nepomukas Kosakovskis pritarė vienuolių įkurdinimui Jonavoje ir kiek galėdamas juos rėmė.
Architektūra ir Kasakovskių amžinojo poilsio vieta
Bažnyčia klasicistinė, stačiakampio plano, dvibokštė. Vidus 3 navų, atskirtų pilioriais. Didysis altorius užima visą presbiterijos plotį. Šventorių juosianti tvora dvejopa: priekyje išlikusi istorizmo stilistikos akmens mūro tvora su pagrindiniais vartais, toliau – metalinė, vertikalių virbų, su mūro stulpais.
Rūsyje palaidoti vyskupo Juozapo Kazimiero Kosakovskio (1737–1794 m.), Lietuvos didžiojo etmono Simono Martyno Kosakovskio (1741–1794 m.), generolo Juozapo Antano Kosakovskio (1772–1842 m.) palaikai.
Koordinatės ir adresas
Žemėlapis
Galerija