Baro Konfederacija

Opinagūra
Pirmasis rašytinis Opinogoros Gornos paminėjimas yra 1185 m. Tada Mazovijos vaivada Komes Żyro grąžino Opinogorą Gorną į Norbertinų seserų vienuolyną iš Plocko. Jis įrašytas pavadinimu Opinogote. Tačiau dokumentuose nuo XV a. ji jau vadinama Opinogora Gorna.
Opinagūra
Vienas iš pagrindinių Baro konfederacijos herojų Lenkijoje Opingagora Gornos šeimininkų Michałas Hieronimas Krasińskis (1712-1784) – Różańskio kambarinis, Barų konfederacijos maršalas. Jis gavo Opinogora Gorna 1752 m. ir sukūrė Krasinski šeimos Opino gora liniją. Po jo dvarą paveldėjo jo sūnus Janas Krasinskis (1756-1790) – Opinogoros Gorna viršininkas, Ketverių metų Seimo narys. Po Jano mirties teisę į miestelį įgijo jo nepilnametis sūnus Wincenty Krasinskis (1783-1858) – vėliau Napoleono kariuomenės generolas, Lenkijos karalystės senatorius-vaivada. Tačiau jam nesulaukus pilnametystės, 1795 m. įvyko trečiasis Lenkijos padalijimas ir Mazovija pateko į Prūsijos padalijimą. 1806 m. gruodį Napoleono kariuomenė įžengė į Mazoviją ir po sėkmingos kampanijos imperatorius Napoleonas I atidavė Opinogorą Gorna savo maršalui Ponte-Corvo princui Janui Bernadotte'ui (1763-1844).
Tada miestelio pavadinimas buvo pakeistas į Opinogóra Francuska. 1810 m. maršalas Bernadotte'as atsistatydino iš Opinogoros, nes buvo paprašytas užimti Švedijos sostą, o tada jis buvo karūnuotas Karoliu Jonu XIV. Todėl atsirado galimybė Opino gorą grąžinti Krasinskių šeimai ir ja pasinaudojo generolas Wincenty Krasińskis, kuris 1811 m. gegužės 20 d. imperatoriaus Napoleono I dekretu gavo Opino goros teises ir grafo titulą. Caras Aleksandras I patvirtino šią dotaciją. Vėlesniais metais generolas Wincenty Krasińskis siekė Rusijos teisme sukurti įšventinimą, pagrįstą Opino goroje esančiu turtu, nes įšventinimo statutas garantavo nuosavybės neliečiamumą ir nustato jo paveldėjimą (visada seniausio vyriškos giminės palikuonio). 1844 m. liepos 5 d. paskelbtas caro Nikolajaus I potvarkis Opino goroje įsteigti grafų Krasinskių namų ordiną.
Skaityti daugiau
Krasiński rezidencija ir Romantizmo muziejus
Generolo Wincenty Krasińskio iniciatyva 1811 metais buvo pastatytas gyvenamasis kompleksas. Šiuo metu kompleksą sudaro: neogotikiniai rūmai, rūmų priestatas, dvaras, namas su kolonomis, sodininko namas, ferma ir oranžerija. Pirmasis Opinogoros Gornos valdovas buvo generolo sūnus Zygmuntas Krasińskis (1812-1859) – poetas, filosofas, epistologas, trečiasis tautinis bardas romantizmo epochoje.
Visi patogumai yra istoriniame, daugiau nei 22 hektarų parke , kuris žymi visų Opinogoros istorinių rūmų ir parko komplekso sieną. Įgyvendintuose projektuose istorinėje erdvėje buvo atkurtos patalpos, kurios anksčiau veikė Istorinių rūmų ir parko komplekse, o šiandien, atlikdamos naujas funkcijas, puikiai atitinka vietos charakterį ir šiuolaikinius reikalavimus. Romantizmo muziejus Opinogoroje neapsiriboja vien parodomis. Jos išskirtinumą pirmiausia liudija romantizmo epochos populiarinimo praktika, organizuojant poezijos susitikimus, mokslinius užsiėmimus, klasikinės muzikos koncertus, muziejaus pamokas, edukacinius renginius ir kt.
Skaityti daugiau
Koordinatės ir adresas
Žemėlapis
Galerija